Vyšetření bez doporučení

Pokud si přejete provedení vyšetření na našem pracovišti a nemáte doporučení ošetřujícího lékaře, není toto vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami. I v takovém případě Vás rádi vyšetříme, ale provedená vyšetření budete muset zaplatit hotově v ambulanci.

C E N Í K   V Y Š E T Ř E N Í

Klinické vyšetření kardiologem         973  Kč
EKG vyšetření           130  Kč
Spirometrie klidová          187  Kč
Základní labor. screening         880  Kč
Echokardiografické vyšetření      1.390  Kč
Laktátová křivka  (pouze bicyklový ergometr)    1.120  Kč
Wingate test + max. laktát + pedálové měření       550  Kč
Ergometrie  (zátěžové EKG)         840  Kč
Ambulantní monitorování krevního tlaku (24 hod.)      549  Kč
Holterovské monitorování EKG (24 hod.)       940  Kč
Duplexní a doppler. vyšetření pouze jedné cévy      369  Kč
Duplexní a doppler. vyšetření dvou a více cév       861  Kč
Doppler. vyšetření periferních tepen        279  Kč
Sonografie horní poloviny břicha        492  Kč
Screening  syndromu spánkové apnoe  (Apnea Link)      390  Kč
Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve       173  Kč
Ceny jsou smluvní, platné od 1.1.2016.  
Ceny jsou bez DPH - plnění DPH je osvobozeno podle § 58 zákona o DPH.